Dieter

Diet betyder enligt svenska akademiens ordlista att man reglerar sin kosthållning på grund av hälsoskäl. Enligt en mer bred definition kan regleringen också bero på exempelvis religion, politiska ställningstaganden eller moraliska skäl. Det är mycket vanligt att ordet diet används i samband med viktnedgång, men den kan lika gärna vara tänkt för att slippa allergi eller för att kontrollera andra sjukdomstillstånd.

Exempel på kända dieter som lovar viktnedgång är Stenålderskost, GI-metoden, LCHF, Atkins, Blodgruppsdieten och Rawfood. Flera av dessa har den gemensamma nämnaren att man begränsar sitt intag av kolhydrater när man följer dem.

Läs mer om olika dieter på bantningsguiden.se